Merja Kuusisto

Vaalibudjetti 2007

Merja Kuusiston koko vaalibudjetti on osa Tuusulan Demarit ry:n eduskuntavaalityöbudjettia vuodelta 2007. Kaikki tulot ja menot ovat kulkeneet Tuusulan Demarit ry:n tilin kautta ja tositteet on liitetty osaksi 2007 kirjanpitoa.

Tuusulan Demarit ry on perustettu vuonna 1900 ajamaan pienyrittäjien, torpparien ja
työläisten asiaa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja osallistuminen vaalityöhön on yhdistyksen perustoimintaa. Yhdistys on perinteinen työväentalon omistava työväenyhdistys, jonka talous on hoidettu riskejä kaihtaen vakaalta pohjalta.

Tuusulassa asetettiin ehdokkaaksi viime vaaleissa yksi demariehdokas.

Tuusulan Demarit ry on SDP:n Uudenmaan Piirin toiseksi suurin yhdistys Tikkurilan
Työväenyhdistyksen jälkeen.

Merja Kuusiston/Tuusulan Demarit ry:n vaalitulojen erittely 2007
Tuusulan sos.dem. kunnallisjärjestö ry, luottamushenkilömaksuista 8000,00
kertynyt, syyskokouksessa 2006  eduskuntavaalityöhön 2007 budjetoitu
Tuusulan Demarit ry:n budjetoima eduskuntavaalien 2007 vaalityömääräraha 10000,00
vuonna 1900 perustetun yhdistyksen tavanomaisen varainhankinnan tulosta:
bingo-, puffetti-, arpamyyntituotot, jäsen- ja luottamushenkilömaksut
arpamyynnin tuotot 1000,00
yksityishenkilöiden lahjoitukset 575,85
ammattiosastojen lahjoitukset 2 kpl yht. 100,00
Merja Kuusiston oma osuus eduskuntavaalityön kuluista 9110,30
yhteensä 28786,15
Merja Kuusiston/Tuusulan Demarit ry:n vaalikulujen  erittely 2007
Sekalaiset; vaalikuva, ehdokasmaksu, karkkeja, ilmapalloja, appelsiineja 2333,93
Osoitteellinen kirje:osoitteet,  painatus, tulostus, kuoritus, joukkokirjepostimaksut 8097,43
Jokakotiin -osoitteeton jakelu: painatus-, jakelukulut 5657,14
Ulkomainokset: materiaalit: tulosteet, mainostelineet 1943,96
Lehtimainonta yhteensä 8514,99
Mainostoimistokulut 2238,70
yhteensä 28786,15

Yhdistyksen tilintarkastajat, yhteistoimintajohtaja Matti J. Arola ja toimitusjohtaja
Mauno Lehtinen ovat tarkastaneet kirjanpidon ja allekirjoittaneet tilintarkastuskertomuksen 31.3.2008. Yhdistyksen vuoden 2007 tilinpäätös on hyväksytty Tuusulan Demarit ry:n kevätkokouksessa 3.4. 2008 Hyrylän Torpalla.