Merja Kuusisto

Eduskuntavaalit 2015

Hyvä ystävä!

Olen sosiaalidemokraattien ehdokkaana huhtikuun 2015 eduskuntavaaleissa ja toivon tukeasi vaaleissa ja vaalityössä yhteisten tavoitteiden puolesta. Olen toiminut kansanedustajana nyt kaksi kautta ja kokenut työn innostavaksi. Ahkeruudella ja tekemällä yhteistyötä eri tahojen kanssa voimme vaikuttaa asioihin. Kevään vaaleissa meillä okn pelissä hyvinvointivaltion tuevaisuus.

Olen eduskuntatyössäni ajanut muun muassa lapsiperheiden ja ikäihmisten, pieni- ja keskituloisten ihmisten etuja. Olen nostanut esille terveys- ja sosiaalialan palveluihin ja alan koulutukseen liittyviä kysymyksiä. Työ oikeudenmukaisuuden edistämiseksi on minulle sydämen asia, jotta ihmiset saisivat tarvitsemaansa tukea ja löytäisivät paikkansa yhteiskunnassa ja työelämässä.

Myös Uudenmaan etujen ajaminen on ollut ja on minulle tärkeää. Täällä asuu iso osa suomalaisista, siksi tänne tarvitaan muun muassa kohtuuhintaista asuntotuotantoa, koulutuspaikkoja ja liikennemäärärahoja. Viimeaikaisia onnistumisia ovat muun muassa Keravantien perusparannuksen rahoitus ja Jokelantien kevyenliikenteenväylä saaminen vihdoin rakennusohjelmaan.

Eduskuntatyö on opettanut paljon, mutta aatemaailmaani se ei ole muuttanut. Haluan edelleen toimia tavallisten ihmisten ja Uudenmaan asioiden ajajana!

Merja Kuusisto

 

Käy tutustumassa internetissä teemoihini ja ajatuksiini vaalikoneissa!