Merja Kuusisto

Teemani lyhyesti

Tälle sivulle on kerätty keskeiset teemani ja tavoitteeni lyhyesti. Alla olevat teemat ovat toimineet vahvoina ohjenuorina työssäni.

  • Kaikille on taattava tasapuoliset mahdollisuudet saada tarvitsemaansa hoitoa iästä, asuinpaikasta ja varallisuudesta riippumatta.
  • On toimittava syrjäytymisen ja eriarvoisuuden ehkäisemiseksi.
  • Puhdas luonto on jälkipolviemme oikeus.
  • Ikäihmiset ovat arvokas osa yhteiskuntaa.
  • Tasa-arvo yhteiskunnassa ja työelämässä on kaikkien etu.
  • Oma koti ja turvallinen ympäristö kuuluu kaikille.
  • Jokaisella on oikeus hyvään koulutukseen varallisuudesta riippumatta.
  • Työ, joka elättää tekijänsä, on parasta sosiaaliturvaa.
  • Tehokas joukkoliikenne säästää luontoa ja mieltä.
  • Tarvitsemme lisää energiaa säästävää teknologiaa ja kestävän kehityksen mukaisia asumisratkaisuja.