Merja Kuusisto

Eduskuntatyö

Suomessa valtiovalta kuuluu Suomen kansalle, jota edustaa valtiopäiville kokoontunut eduskunta. Eduskunnan keskeisiä tehtäviä ovat lakien säätäminen, budjettivallan käyttäminen, hallituksen ja hallinnon toiminnan valvominen sekä Suomen EU-politiikan linjauksista päättäminen. Monet kansanedustajat ovat lisäksi mukana kansainvälisten järjestöjen toiminnassa ja parlamenttien välisessä yhteistyössä.

Minut valittiin ensimmäisen kerran eduskuntaan vuonna 2007 Sosialidemokraattien edustajana. Sosialidemokraattien eduskuntaryhmään kuuluu hallituskaudella 2011-2016 kaikkiaan 42 kansanedustajaa.

Eduskuntatyössä pääasiallinen vaikuttaminen tapahtuu valiokunnissa, täysistunnoissa ja omassa eduskuntaryhmässä. Työviikkoon kuuluu myös lukuisia muita kokouksia, tapaamisia ja tilaisuuksia. Täysistunnot ja valiokunnat kokoontuvat pääasiassa tiistaista perjantaihin. Maanantai kuluu luottamustehtäviä hoitaessa omassa maakunnassa.

Eduskunta valitsee valtioneuvoston eli hallituksen. Tällä vaalikaudella hallituksen muodostaa kuusi puoluetta, joihin myös SDP kuuluu. Hallituksen ulkopuoliset puolueet muodostavat opposition, jonka tehtävänä on kyseenalaistaa hallituksen politiikkaa.

Valiokunnissa valmistellaan eduskunnan täysistunnon päätettäväksi tulevat asiat. Kussakin valiokunnassa käsitellään pääsääntöisesti sitä vastaavan ministeriön hallinnonalaan kuuluvia asioita. Keskeisessä asemassa valiokuntien työssä on eri alojen  asiantuntijoiden kuuleminen.

Eduskunnassa on kaikkiaan 15 pysyvää erikoisvaliokuntaa sekä erityisesti EU-asioihin keskittyvä Suuri Valiokunta. Useimmiten kansanedustaja kuuluu kahteen eri valiokuntaan. Työskentelen tällä kaudella seuraavissa valiokunnissa:

  • Sosiaali- ja terveysvaliokunta (jäsen). Tietoa Sd-StV:n toiminnasta ja valiokunnassa käsiteltävistä ajankohtaisista asioista löydät täältä. Sosiaali- ja terveysvaliokunnan säännönmukaiset kokousajat ovat: ti klo 10.00 – 12.00, ke klo 09.30 – 11.00, to klo 10.00 – 12.00 ja pe klo 10.00 – 11.00
  • Liikenne- ja viestintävaliokunta (jäsen). LiV:n toiminnasta ja valiokunnassa käsiteltävistä asioista löydät tietoa täältä. Liikenne- ja viestintävaliokunnan säännönmukaiset kokousajat ovat: ti klo 12:00 – 14:00, ke  klo 11:30 – 13:00, to klo 12:00 – 14:00 ja pe  klo 11:00 – 13:00
  • Ympäristövaliokunta (varajäsen)
  • Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen)

Edeltävänä kautena toimin seuraavissa valiokunnissa:

  • Työelämä- ja tasa-arvovaliokunta (jäsen)
  • Ympäristövaliokunta (jäsen)
  • Sosiaali- ja terveysvaliokunta (varajäsen)
  • Kansaneläkelaitoksen valtuutetut (varajäsen)

Toimin aktiivisesti myös Helsingin ja Uudenmaan kansanedustajien neuvottelukunnassa, jossa olen toiminut varapuheenjohtajana vuodesta 2007 lähtien. Neuvottelukunta ajaa Uudenmaan yhteisiä asioita yli puoluerajojen.

Eduskunnan internetsivuilta löydät tiedot täysistunnoissa käyttämistäni puheenvuoroista ja muista valtiopäivätoimistani. Lue lisää: kansanedustaja Merja Kuusisto.