Merja Kuusisto

Työllisyys ja liikenne

15.09.2010 | Eduskunta

Valtion vuoden 2011 talousarvion lähetekeskustelu käytiin eduskunnassa 15.9.2010 Merja puhui työttömyyden hoidosta, Uudenmaan liikenneoloista sekä Z-junavuoroja. Hän nosti esille myös harmaan talouden torjunnan

Merja Kuusisto /sd: Arvoisa rouva puhemies! Valtiovarainministeriön budjettikatsauksessa on arvioitu kansantalouden kehitystä. Työttömyysasteen arvioidaan olevan ensi vuonna 8,2 prosenttia, ja bruttokansantuotteen nousu on vielä alle 3 prosenttia. Valitettavasti myös työllisyysaste pysyy edelleen matalana. Tämän vuoden tilanteeseen nähden positiiviset muutokset ovat vähäisiä mutta oikeansuuntaisia.

Odotin hallituksen jatkavan vielä talouden elvytystoimia muun muassa investointien osalta. Kunnissa on vielä korjaamattomia homekouluja, toteuttamista odottavia liikennehankkeita sekä paljon tarpeellisia investointihankkeita, joiden toteuttaminen on kiinni valtionavun saannista. Tosin jo aiemmin päätetyt elvytystoimet jatkuvat vielä joiltain osin ensi vuonna, mutta niiden vaikutukset kokonaistuotantoon ovat vähäiset.

Nyt valtion toimesta lisätään välillisiä veroja, jotka kohdistuvat samansuuruisina kaikille ihmisille. Se vähentää eniten pienituloisten ihmisten käytettävissä olevaa euromäärää ja vähentää täten kulutusta. Lisäksi sinivihreä hallitus on jo aiemmin nostanut sosiaali- ja terveyspalvelujen käynti- ja asiakasmaksuja sekä kiinteistöveroja.

Monet muistavat vielä hyvin, kuinka kokoomus oli työväenpuolueen edustaja ja heilutti työrukkasia. (Ed. Saarinen: Olevinaan!) Nyt ne rukkaset on monen työntekijän osalta nakattu jo naulaan. Työttömiä työnhakijoita on 300 000, ja nuorisotyöttömyys ja pitkäaikaistyöttömien määrä on suuri. Siitä huolimatta hallitus ei panosta riittävästi työllisyyden hoitoon. Monet nuoret joutuvat odottamaan työllistämissuunnitelmien tekemistä ja sen myötä aktivointitoimenpiteitä, joiden avulla olisi mahdollisuus lyhentää nuorten työttömyysaikaa. Ministeri Sinnemäki on monesti vähätellyt nuorisotyöttömyyttä ja pitää myös nykyistä tilannetta kohtuullisena. Siksi ministeriö leikkaa työllisyysmäärärahoja. Me sosialidemokraatit olemme antaneet ihmisille kolme lupausta. Jos olemme seuraavassa hallituksessa, tärkeä sitoumus on nollatoleranssi nuorisotyöttömyyteen.

Arvoisa puhemies! Uudenmaan alueella asuu enemmän kuin kolmannes suomalaisista. Liikennesuoritteista tehdään 30 prosenttia ja joukkoliikenteestä 40 prosenttia Uudenmaan alueella. Nyt liikenneministeriön suunnitelmien mukaan palvelutarjontaa aiotaan supistaa. (Ed. Saarinen: Järkyttävää!) Z-juna Helsinki-Lahti-oikoradalla on ollut menestys. Junan käyttö ja matkustajamäärät ovat lisääntyneet jatkuvasti. Se on näkynyt Haarajoen, Mäntsälän ja Lahden asemilla. Kuntien investoinnit asema-alueiden kehittämiseen ja liityntäpysäköintiin ovat kannattaneet.

Liikenne- ja viestintäministeriön suunnitelmat supistaa palvelutarjontaa ovat vastoin kaikkia yhteisesti sovittuja linjauksia niin asuntopoliittisen aiesopimuksen kuin ilmastopolitiikankin osalta. Kulmakunnat ja Lahden seutu ovat huolissaan palveluntarjonnan supistamisesta. Raideliikenne on mahdollistanut niin väestön kuin työpaikkojen saannin alueelle. Nyt hallitusriihessä esitetty junavuorojen supistaminen on suuri takaisku alueen asukkaille ja työnantajille sekä koko Uudenmaan metropolialueen kehitykselle.

Arvoisa puhemies! Hallitus on aiemmin nostanut sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuja, ja niistä kertyneet tulot se on ottanut valtion kassaan. Nämä tulot olisi tarvittu kipeästi kuntien palvelujen kehittämiseen, jotta ihmisten välisiä terveyseroja olisi voitu kaventaa. Suomalaiset arvostavat julkisia palveluja ja ovat huolissaan niiden rapautumisesta. Nykyhallituksen toimet eivät vastaa kansan tahtoa, vaan yksityissektorin suosiminen on ideologista.

Arvoisa puhemies! Valtio menettää yli 10 miljardia euroa vuodessa harmaan talouden vuoksi. Valvontaa on tehostettava muun muassa lisäämällä valvontaa rakennusalalla. Resurssien lisäämisessä ei ole kysymys menoista, vaan ne ovat investointeja, sillä työntekijät tuottaisivat palkkarahansa moninkertaisesti takaisin puhumattakaan vaikutuksista yritysten kilpailuun. Odotan hallitukselta pikaisia toimia, jotta harmaa talous saadaan kuriin ja kipeästi tarvittavat eurot ohjautuvat oikeudenmukaisesti yhteistä hyvinvointiamme rakentamaan eivätkä rosvojen taskuun.

Merja Kuusisto /sd (vastauspuheenvuoro): Arvoisa puhemies! Tavoitteena on, että Helsingin seudulla yhdyskuntarakennetta eheytetään ja tukeudutaan erityisesti raideliikenteeseen. Samoin tavoitteena on edistää maakäytön, asumisen ja liikenteen yhteensovittamista. Tällä hetkellä Kuuma-kunnat ja Lahden seutu ovat huolissaan aikeista vähentää Z-junan vuoroja Helsinki-Lahti-välillä.

Arvoisa ministeri, eikö olisi kohtuullista olettaa, että kunnilla olisi varmuus siitä, että raideliikenne pysyy ja kehittyy etenkin silloin, kun matkustajamäärät ovat kasvussa? Miksi asumisen ja liikenteen yhteensovittaminen on niin vaikeaa?